บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด สินค้าได้มาตรฐาน

Share this :

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์✨

ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน EN ISO 13485 : 2001 และ GMP ที่เป็นสินค้าใช้กับทางการแพทย์ ประเภทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เช่น ชุดให้น้ำเกลือ ,ชุดให้เลือด,ชุดให้อาหาร,ชุดเอ็กเท็นชั่น,ชุดดูดเสมหะ,ชุดถุงปัสสาวะ ฯลฯ ✨

เรามั่นใจอย่างยิ่งว่าจะยังคงรักษามาตรฐานที่ดีและพัฒนาต่อไป เพื่อความเป็นเลิศและประสิทธิภาพที่ดีที่สุดด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ได้ดียิ่งขึ้นนึกถึงเวชภัณฑ์ สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน นึกถึงเรา…

forgot password

Create a new Password

* Asterisk denotes required information to proceed.

register

Create a new account

* Asterisk denotes required information to proceed.

Login

Sign in to your account

* Asterisk denotes required information to proceed.